Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Linda van Heeren

Filosoferen of muziek

Bij haar lessenreeks; ‘De kunst van het denken … Linda van Heeren prikkelt kinderen om op een creatieve

en humoristische manier hun hersenen te kraken en na te denken over de vanzelfsprekendheden

van het leven. Zij leert leerlingen met elkaar in gesprek te gaan en oor en respect te hebben voor de kijk of

mening van een ander en leert hen dat zij een mening kunnen bijstellen.

Daarnaast geeft Linda met groot plezier ook cursussen varieerend van debatteren (voor de bovenbouw) tot de Verhalentuin voor peuters en de onderbouw, Algemeen Muzische vorming en is zij ook als docent beschikbaar en werkzaam als docent Engels, CKV en/of Beeldende vorming voor  het Voortgezet Onderwijs.

Linda@uitjezelf.nu