Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Word nu vaste (vak)docent in het P.O.!!!

MELD JE DAAROM NOG DEZE WEEK AAN!!!!

Corona heeft onbedoeld als gevolg gehad dat ook in het primair onderwijs in Rotterdam het tekort aan groepsleerkrachten groter is dan ooit te voren.  KCR (Kenniscentrum Cultuur Rotterdam) heeft daarom vorige week samen met SKVR het concept ‘Slim Organiseren naar scholen in de stad en diverse culturele partners (waaronder UitJezelf) toe gepresenteerd. Kern van deze visie is, dat niet volledig bevoegde docenten, bijvoorbeeld op het gebied van sport, (media)techniek en/of cultuur op basisscholen voor gemiddeld twee dagen per week inzetbaar zijn om op het eigen vakgebied (al dan niet) zelfstandig lessen te verzorgen, zodat daarmee het nijpende docententekort aangevuld kan worden.

UitJezelf is voor een aantal scholen op zoek naar educatie professionals die ervaring hebben, om als zelfstandig docent een vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch goede (kunst)les neer te zetten:
• Heb je ervaring met lesgeven aan volledige klassen in het primair onderwijs?
• Wil jij je graag wekelijks inzetten om met jouw vakkennis  Rotterdamse kinderen uit het primair en speciaal (voorgezet) onderwijs via ontdekkend aan te zetten tot leerplezier, zelfvertrouwen en talentontwikkeling?

• Zie jij jezelf als vakdocent ontwikkelen tot een vaste waarde, voor meerdere jaren,  in het betreffende docententeam?

• Sta jij ervoor open om met jouw (kunst, sport, media, enz.) lessen de crossover met het reguliere onderwijscurriculum (taal, rekenen, ontdekkend leren, enz.) aan te gaan?

Ook is het mogelijk om aanvullend hieraan, als klassenassistent voor een aantal aanvullende dagdelen te worden ingezet.

De opdrachten worden via UitJezelf verstrekt aan zelfstandige educatieprofessionals. Afhankelijk van de ervaring en het beschikbare budget is hiervoor een vergoeding van tussen de 35 en 40 euro (voor contacturen) beschikbaar.

N.B. Ook kun jij overwegen om gelijk hieraan een twee jarige zijinstroom avondopleiding bij de PABO te volgen om je didactische vaardigheden te verbeteren, zodat je over twee jaar volledig gediplomeerd voor de klas te kunt staan. Aanmelding bij (bijv.)  de Hogeschool Rotterdam voor 31 juli a.s. is dan wel noodzakelijk. Ik vertel je graag meer over de mogelijkheden.

 

Heb je interesse of aanvullende vragen, bel mij dan gerust (06 – 255 08 098).

Je CV en een korte motivatiebrief mailen kan ook, naar; hugo@uitjezelf.nu,

of gewoon aanmelden kan via de aanmeldknop hier onderaan de pagina.