Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Assistent-coördinator Educatieve diensten

Functieomschrijving

Als assistent-coördinator Educatieve Diensten ben je (mede-) verantwoordelijk voor de implementatie en uitbouw van een nieuw onderwijskundig concept; Cultuurschool UitJezelf en het Muzisch onderwijs op zeven basisscholen in Rotterdam. Daarnaast heb je een belangrijke (ondersteunende) taak ten behoeve van opdrachtacquisitie en relatiebeheer.

Op deze leerwerk kun je het volgende leren;

 • Leren op een succesvolle wijze een nieuw (lokaal) project te lanceren,
 • uitvoeren van een on- en offline marketing campagne, gericht op het werven van (betalende) leerlingen
 • om als accounthouder in samenspraak met de betreffende klant (onderwijsinstelling) een project aan te sturen en te implementeren,
 • human recource-managen (d.m.v. planning, werving, selectie, coaching en evt. ook vervanging) van vakdocenten,
 • leren effectief het bestaande en nog te vergroten netwerk van bestaande en potentiële klanten te onderhouden (accounthouderschap).

Daarnaast verricht je diverse andere voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de educatieve diensten, die door UitJezelf geleverd worden:

 • Ondersteunen bij marktverkenning en het opstellen van nieuwe opdracht-omschrijvingen
 • Bijdragen leveren aan onderwijsvernieuwing, productinnovaties en/of te ontwikkelen diensten
 • Op diverse niveaus bijdragen aan P.R.
 • Alle andere voorkomende bezigheden, die binnen een kleine organisatie gedaan moeten worden.

Omschrijving leerbedrijf UitJezelf is een non-profit organisatie, en verzorgt zowel Educatieve Diensten als Maatschappelijke (media-)participatie. Uitjezelf richt zich op basis- en/of voortgezet onderwijs en het wijk gebonden projecten (zoals de CU’s en het nMAD). Binnen de educatieve diensten hebben talentontwikkeling en maatschappelijke participatie altijd een belangrijke plek. Zo sluiten projecten van UitJezelf direct aan op de belevingswereld, de dromen en ambities van de deelnemers.

De volgende competenties kun je verder ontwikkelen 1. pro-activiteit 2. (ontwikkelen van) onderwijskundige visie 3. (ontwikkelen van) vaardigheden op het gebied van marketing, P.R. en acquisitie 4. (ontwikkelen tot) effectief accounthouderschap 5. (ontwikkelen tot) resource manager.

Omschrijving begeleiding Je gaat direct onder leiding van de coördinator van Uitjezelf aan de slag en hij geeft jou de begeleiding. – Je bent wekelijks aanwezig bij de teambespreking. – Voorafgaand aan de start wordt een Persoonlijk Ontwikkelings Plan opgesteld. – Iedere twee maanden wordt gekeken of de POP nog relevant is en zo nodig en/of mogelijk kan worden bijgesteld. – Gedurende de startersperiode is er zo nodig (en gezien het budget) ruimte voor scholing. Dit is een werkervaringsplek i.k.v startersbeurs, alleen jongeren tot en met 26 jaar kunnen hierop reageren.

Profiel

Verwachte competenties

 • Representatief en communicatief
 • Pro-actief en verantwoordelijkheid durven nemen
 • zakelijk inzicht en sales(klant)-gericht
 • geen negen tot vijf mentaliteit
 • Hands on attitude.

Er is een lichte voorkeur voor kandidaten uit Drechtsteden, Kennermerland, en/ of de Haaglanden.

Functie eisen

 • hbo/bachelor
 • Tijdelijke kracht voor 24-28 uur per week

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Het gaat hierbij om een werkervaringsplek via Startersbeurs. Bij Startersbeurs ontvang je iedere maand een vergoeding voor je werkzaamheden van € 500,- netto. Aan het einde van je aanstelling van (maximaal) zes maanden heb je recht op een aanvullend scholingsbudget van (ten hoogste) 100 euro per volledig gewerkte maand.

Startdatum, 20 oktober 2020.

Gelieve te solliciteren voor 14 oktober 2020.