Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Veerkrachtige Bospoldertussendijken 2028

Wijkorganisaties en sociaal ondernemers uit Delfshaven zijn door de stad uitgedaagd om een (gezamenlijke ) visie te ontwikkelen over hoe deze wijk van een van de armste zich in acht jaar tijd tot een gemiddelde Rotterdamse wijk kan ontwikkelen. Deze handschoen is ook door UitJezelf opgepakt.

 

UitJezelf heeft samen met Wilskracht Werkt, Veerkrachtige Gemeenschap en Willem Beekhuizen een voorstel ingediend om een aanpak te realiseren waarbij verbondenheid en positieve betrokkenheid vanuit de kleinste kern (gezin), de school en het door de bewoners gevormde maatschappelijke weefsel (bewoners initiatieven en zelforganisatie) zich tot een voedingsbodem ontwikkelt, waarop talentontwikkeling en ondernemerschap kunnen gedijen. Er wordt daarbij ingezet op opvoeddondersteuning en armoedebestrijding, op talentontwikkeling (op het gebied van creatief mediagebruik en buurtgebonden zelforganisatie) en op ondernemendheid voor alle BospolderTussendijkers. Op donderdag 11 juli wordt bekend, hoe dit initiatiefvoorstel door de begeleidingsgroep van deze beoogde aanpak is ontvangen en wat de vervolgstappen worden, om hier wijksbreed handen en voeten aan te geven.