Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

CU

C.U. (Cultuurschool UitJezelf is een uniek aanvullend en naschools aanbod op uw eigen vormgegeven bredeschool-aanbod en/of onderwijs curriculum; gericht op duurzame talentontwikkeling van de kinderen/ jongeren op uw school. Alle kinderen kunnen nu op een laagdrempelige wijze hun talenten op het gebied van muziek, theater, dans, sport, taal, kunst en/of media, ontwikkelen, gefaciliteerd door UitJezelf en u als primaire onderwijs-instelling, ontwikkelen. De cursussen worden naschools door enthousiaste en kundige docenten gegeven. Sommige lessen zijn individueel en sommige zijn met z’n tweeën of in een groep.

Dit additionele aanbod is alleen beschikbaar voor scholen met wie UitJezelf reeds een (intentioneel) duurzame educatieve dienstenrelatie onderhoudt. De C.U. wordt gerealiseerd in samenspraak en facilitair ondersteund door onze partnerscholen.

De cursussen zelf worden betaald door de ouders zelf. Dankzij inzet van het Jeugdcultuurfonds (en/of andere vergelijkbare fondsen) is dit aanbod echter ook bereikbaar voor (het merendeel van) die ouders die daar zelf niet de middelen voor hebben. Voor ouders met een inkomen lager dan € 1.375,- bij éénoudergezin of € 1.550,- als tweeoudergezin kunnen via een bij uw school aangestelde intermediair een subsidieaanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Voor meer informatie: https://www.jeugdcultuurfonds.nl

Bekijk hieronder de locaties waar de Cultuurschool in november gaat starten en de verschillende cursussen die wij daar en in het totaal aanbieden.

CU@ E.van Beinum


Vanaf de eerste week vanaf de kerstvakantie gaat er weer een nieuwe reeks van start. Ouders die hun kinderen aan cursus willen opgeven kunnen dat doen (liefst voor 31 december aanstaande). Ook als u w kind afgelopen periode aan heeft deelgenomen, dient u hem/ haar voor de komende periode opnieuw op te geven. Voor de komende periode willen we het huidige cursusaanbod handhaven en hebben het zelfs meteen tweetal extra cursussen (programmeren en beats maken) uitgebreid. De ouders betalen zelf cursusgeld altijd zes (of meer) weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor de groepslessen zijn €42,00 en bij een kleine groep € 84,00 voor een cursus van zes weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week en duolessen €12,50). Broertjes, zusjes of kinderen uit de buurt mogen zich ook opgeven. Ouders die 120 % of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & Sportfonds Rotterdam. Momenteel worden er  vanuit de Cultuurschool de volgende cursussen op het gebied van kunst & design, theater, media en  taal aangeboden; Maandag 14.45 - 15.45 Schilderen en tekenen (groep 3 tot en met 8) Maandag 14.45 - 15.45 Beats maken (groep 4 t/m 8) Maandag 14.45 - 15.45 Gitaarlessen (individueel of duolessen) Maandag 15.45 -16.45  Programmeren (groep 6 t/m 8) Dinsdag 14.45 - 15.30   Draad naald en meer (groep 3 t/m 5) Dinsdag 15.45 -16.45    Textiel Mode (groep 6 t/m 8) Vrijdag 14.45 - 15.45     Chinees (6 tot en met 8). Vanaf begin oktober 2018 wordt er vanuit Cultuurschool UitJezelf een aanvullend cursusaanbod op de Eduard van Beinumschool aangeboden.


Lees verder

CU@de Meridiaan


Bij basisschool de Meridiaan start CU UitJezelf dit schooljaar met een aantal cursussen. De Cultuurschool UitJezelf is gericht op duurzame talentontwikkeling. In principe warden alle naschoolse activiteiten als jaarblokken van 30 weken aangeboden. Voorafgaand aan iedere vakantieperiode kun je je uit- en/of voor een nieuwe cursus inschrijven. Als je niets laat weten gaan we ervan uit dat je de cursus het volgende blok ook blijft doen. Ook broertjes, zusjes en kinderen uit de buurt, kunnen zich bij Cultuurschool UitJezelf aanmelden. De ouders betalen zelf cursusgeld altijd zes weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor de groepslessen zijn €42,00 en bij een kleine groep € 84,00 voor een cursus van zes weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week en duolessen €12,50). Ouders die 120 % of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & Sportfonds Rotterdam.


Lees verder

CU@De Plevier


Sedert 2017 verzorgt UitJezelf bij de Plevier op de maandag gitaarlessen, op  woensdag schilder- en tekenlessen en op donderdag pianolessen. U kunt voor dit jaar uw kind opnieuw voor een reeks van dertig lessen aanmelden. Bij voldoende belangstelling komen daar dit jaar de volgende cursussen bij ; Kleuterdans & Streetdance (op de woensdag), schaakles (op de dinsdag) en een groepsles blokfluit, noten en meer op de donderdag. De schaak-, streetdance- en blokfluit groepslessen zijn € 6,- per afzonderlijke les. Voor de laatste moet u wel zelf (net als bij de andere instrumentlessen) apart een instrument en een lesboek kopen, zodat uw zoon / dochter ook thuis kan oefenen. Bij gitaarlessen en de pianolessen  is er de keuze uit;                                Individuele les; 20 minuten , kosten € 17,50                                                 Duo-lessen; 30 minuten met twee kinderen, kosten € 12,50              Groepslessen; 40 minuten met vier (tot vijf) kinderen, kosten €8,50. Verdient uw gezin minder dan 120% van het minimumloon dan heeft u waarschijnlijk recht op subsidie uit het Jeugd Sport & Cultuurfonds. Daarbij kunt u ook via Cultuurschool UitJezelf zich voor meerdere cursussen tegelijk opgeven. U kunt uw kind via de aanmeldknop op deze pagina opgeven. Dit is ook mogelijk als uw zoon/dochter niet (meer) op de Plevier zelf als leerling staat ingeschreven. Gelieve dit zo voor 23 oktober aanstaande te doen. NB Gelieve bij het invulformulier een eerste, tweede en derde keuze in te vullen. Is maar één cursus voor u interessant, gelieve diezelfde cursus danwel bij de 1e, 2e en de 3e keuze op te geven.


Lees verder

CU@De Korf


Montessorischool De Korf is een  gezellige kleine wijkschool in de wijk Tussendijken/Delfshaven. In het 'Kosmisch onderwijs' zoals dat op de Korf verzorgd wordt, leren kinderen nieuwsgierig te zijn, te onderzoeken, te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Kinderen presenteren vaak aan elkaar, om trots te laten zien wat we hebt geleerd en om van elkaar te leren. Alle kinderen uit Bospolder kunnen dankzij de Cultuurschool UitJezelf nu ook naschools voor talentontwikkeling bij OBS de Korf terecht, ook als zij zelf niet op deze school zitten (tot en met zestien jaar). De ouders betalen zelf cursusgeld altijd zes weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor de groepslessen zijn €42,00 en bij een kleine groep € 84,00 voor een cursus van zes weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week en duolessen €12,50). Ouders die 120% of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & Sportfonds Rotterdam. Bij voldoende animo gaat de Cultuurschool UitJezelf na de kerstvakantie van start.,


Lees verder

CU@De Phoenix


OBS De Phoenix is gelegen in een groen gedeelte van Rozenburg en behoort tot het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). OBS De Phoenix beschikt over twee locaties, het hoofdgebouw aan het Bramenpad 1 (groepen 1 t/m 5) en de dependance aan de Gruttostraat 2 (groep 6 t/m 8). De schoolt telt 280 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Er wordt vanaf begin 2018 samengewerkt met UitJezelf. Daardoor kunnen alle kinderen uit Rozenburg zich aanmelden voor blokfluitlessen, schaken en ook voor diverse andere instrumentlessen. De lessen zullen vanaf de herfstvakantie worden opgestart.


Lees verder

CU@ de Bijlooschool


Sinds schooljaar 2017 - 2018 verzorgt Cultuurschool UitJezelf zowel binnen als naschools het muziekonderwijs op de J.A. Bijlooschool in Prinsenland. Naschools verzorgt de Cultuurschool diverse doorlopende jaarcursussen. Dinsdag Tekenen/schilderen (groep 4, tot en met 8) ; 15.15 - 16.15 Individuele en duolessen; zang, gitaar, keyboard,   Alle kinderen uit Prinsenland die in de buurt op zoek zijn naar een fijne plek om hun eigen talent verder te ontwikkelen kunnen zich hierbij opgeven. Vanaf 1 januari 2019kunnen nieuwe kindere weer instromen. Heb je interesse meld je kind dan nu alvast aan.


Lees verder

CU @ Fascinatio


De Wonderwind staat in de wijk Fascinatio. Een wijk gebaseerd op het boek ”Fascinatio, de Wonderwind” van Tom Manders jr.  De Wonderwind is een kleine school met 130 leerlingen. Samen met twee andere scholen (CBS De Ontmoeting en KBS de Vijfster) en de kinderopvang IJsselkids  is de Wonderwind gevestigd in het Multi Functionele Centrum Fascinatio (MFC), aan de Educatusstraat 10. Dankzij de samenwerking met Cultuurschool UitJezelf kunnen alle kinderen (tot en met 16 jaar) uit de wijk die hun talent op het gebied van creatieve vakken, muziekonderwijs en meer, willen ontwikkelen, vanaf Sinterklaas respectievelijk de kerstvakantie in verschillende naschoolse cursussen instromen. Momenteel worden op de volgende dagen cursussen en/of duo en individuele lessen (bij voldoende animo) gegeven: Woensdag;  Gitaar Piano & Blokfluit noten en meer Arabisch Donderdag; Tekenen & Schilderen en Knutselen (bij voldoende aanmeldingen) Aanmelding en instroom (tussentijds) is nog mogelijk. De ouders betalen zelf cursusgeld altijd eerste periode negen weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor ;Schilderen en tekenen'  zijn € 67,50 en voor Arabisch € 108,00 voor een cursus per negen weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week en duolessen €12,50. Ouders die 120 % of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & Sportfonds Rotterdam. Wilt u uw kind maar voor één cursus opgeven, vul dan ook bij 2e en derde keuze, dezelfde cursus in. NB De eerder ingeleverde oriëntatie-enquête geldt niet als aanmelding.


Lees verder

CU @ Montessori Tuinstad en Prokino


Sedert januari 2017 is de Cultuurschool UitJezelf @ Schiebroek op de maandag gestart met pianolessen en een popkoor op de locatie van Prokino Ketelbinkie in Schiebroek aan de Berberisweg. Voor het schooljaar 2018/2019 komt als er animo is ook 'Blokfluit, noten en meer'. Kinderen en jongeren uit heet Schiebroek van 7 t/m 18 jaar oud kunnen zich t/m 30 september aanstaande hiervoor inschrijven. Klik op de button voor het complete aanbod en schrijf je zo snel mogelijk in!


Lees verder

Cursusaanbod C.U.


Als samenwerkingspartner van de netwerkorganisatie UitJezelf, kunt u ook van het aanbod C.U. gebruik maken.  Samen met u kijkt UitJezelf welke aanbod gericht op duurzame talentontwikkeling uit het beschikbare aanbod interessant is, om uw leerlingen aan te bieden. Cursussen gaan alleen daadwerkelijk van start als zij voor ten minste twee tot drie achtereenvolgende lesuren bij u op school ingepland kunnen worden. Denk daarbij dus bijvoorbeeld aan het programmeren van een negental trombone- of vioollessen van bijvoorbeeld 15.00 - 18.00 uur, twee groepslessen schaken (van anderhalf uur) eveneens van 15.00 - 18.00 uur, of één groepsles Zangkoor, gevolgd door bijvoorbeeld vier duolessen zang van ieder een half uur.


Lees verder