Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

CU

C.U. (Cultuurschool UitJezelf is een uniek aanvullend en naschools aanbod op uw eigen vormgegeven bredeschool-aanbod en/of onderwijs curriculum; gericht op duurzame talentontwikkeling van de kinderen/ jongeren op uw school. Alle kinderen kunnen nu op een laagdrempelige wijze hun talenten op het gebied van muziek, theater, dans, sport, taal, kunst en/of media, ontwikkelen, gefaciliteerd door UitJezelf en u als primaire onderwijs-instelling, ontwikkelen. De cursussen worden naschools door enthousiaste en kundige docenten gegeven. Sommige lessen zijn individueel en sommige zijn met z’n tweeën of in een groep.

Dit additionele aanbod is alleen beschikbaar voor scholen met wie UitJezelf reeds een (intentioneel) duurzame educatieve dienstenrelatie onderhoudt. De C.U. wordt gerealiseerd in samenspraak en facilitair ondersteund door onze partnerscholen.

De cursussen zelf worden betaald door de ouders zelf. Dankzij inzet van het Jeugdcultuurfonds (en/of andere vergelijkbare fondsen) is dit aanbod echter ook bereikbaar voor (het merendeel van) die ouders die daar zelf niet de middelen voor hebben. Voor ouders met een inkomen lager dan € 1.375,- bij éénoudergezin of € 1.550,- als tweeoudergezin kunnen via een bij uw school aangestelde intermediair een subsidieaanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Voor meer informatie: https://www.jeugdcultuurfonds.nl

Bekijk hieronder de locaties waar de Cultuurschool in november gaat starten en de verschillende cursussen die wij daar en in het totaal aanbieden.

CU@ E. van Beinum


Vanaf week 45 gaat er weer een nieuwe reeks van start. Ouders die hun kinderen voor een cursus willen opgeven kunnen dat doen. Ook als uw kind afgelopen periode al heeft deelgenomen, kunt u hem/haar voor de komende periode opnieuw opgeven. Voor de komende periode willen we het huidige cursusaanbod handhaven en hebben zelfs meteen tweetal extra cursussen (programmeren en beats maken) toegevoegd. De ouders betalen zelf cursusgeld altijd zes (of meer) weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor de groepslessen zijn €42,00 en bij een kleine groep € 84,00 voor een cursus van zes weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week en duolessen €12,50. Broertjes, zusjes of kinderen uit de buurt mogen zich ook opgeven. Ouders die 120% of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Momenteel worden er vanuit de Cultuurschool de volgende cursussen op het gebied van kunst, design, theater, media en taal aangeboden: Maandag | 14.45 - 15.45 | Gitaar (individueel of duolessen) Donderdag | 11:30 - 12:15| 12:30 - 13:15 | Yoga Vrijdag | 14.45 - 15.45| Chinees (6 tot en met 8) Vanaf begin november 2019 wordt er vanuit Cultuurschool UitJezelf een aanvullend cursusaanbod op de Eduard van Beinumschool aangeboden.


Lees verder

CU@ De Meridiaan


Bij OBS De Meridiaan start CU UitJezelf dit schooljaar met een aantal cursussen. De Cultuurschool UitJezelf is gericht op duurzame talentontwikkeling. In principe worden alle naschoolse activiteiten als jaarblokken van 30 weken aangeboden. Voorafgaand aan iedere vakantieperiode kun je je uit- en/of voor een nieuwe cursus inschrijven. Als je niets laat weten gaan we ervan uit dat je de cursus het volgende blok ook blijft doen. Ook broertjes, zusjes en kinderen uit de buurt kunnen zich bij Cultuurschool UitJezelf aanmelden. De ouders betalen zelf cursusgeld altijd zes weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor de groepslessen zijn €42,00 en bij een kleine groep €84,00 voor een cursus van zes weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week en duolessen €12,50. Ouders die 120% of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & Sportfonds Rotterdam. De cursussen zang en keyboard starten vanaf de kerstvakantie dus heb je interesse? Meld je dan snel aan!


Lees verder

CU@De Plevier


Sedert 2017 verzorgt UitJezelf bij de Plevier op de binnenschoolse muzieklessen. Daarnaast is het dit schooljaar mogelijk om op de dinsdag en/of woensdag (bij voldioende animo) naschools uw kind voor naschoolse muzieklessen op te geven. De docent die deze lessen zal verzorgen is Roberto Galanto. Hij is afgestudeerd docent bij Codarts en kan zowel individueel, alsmede ook do en groepslessen gitaar, keyboard en zangles verzorgen. U kunt voor dit jaar uw kind opnieuw voor een reeks van dertig lessen aanmelden. De  groepslessen zijn € 6,- per afzonderlijke les. Voor de laatste moet u wel zelf (net als bij de andere instrumentlessen) apart een instrument en een lesboek kopen, zodat uw zoon / dochter ook thuis kan oefenen. Bij gitaarlessen en de pianolessen  is er de keuze uit;

  • Individuele les; 20 minuten,                                            kosten €  17,00
  • Duo-lessen; 30 minuten met twee kinderen,                kosten €  12,50
  • Triolessen; 40 minuten met drie kinderen,                   kosten  € 11,00
  • Groepslessen; 45 minuten met vier (tot vijf) kinderen, kosten € 9,00.
Verdient uw gezin minder dan 120% van het minimumloon dan heeft u waarschijnlijk recht op subsidie uit het Jeugd Sport & Cultuurfonds. Daarbij kunt u ook via Cultuurschool UitJezelf zich voor meerdere cursussen tegelijk opgeven. U kunt deze subsidie via school aanvragen. U kunt uw kind via de aanmeldknop op deze pagina opgeven. Dit is ook mogelijk als uw zoon/dochter niet (meer) op de Plevier zelf als leerling staat ingeschreven. Gelieve dit zo voor  7 november aanstaande te doen. De lessen starten kunnen dan starten op dinsdag 17  en/of woensdag 18 november. NB Gelieve bij het invulformulier een eerste, tweede en derde keuze in te vullen. Is maar één cursus voor u interessant, gelieve diezelfde cursus danwel bij de 1e, 2e en de 3e keuze op te geven.


Lees verder

CU@ De Korf


Montessorischool De Korf is een gezellige kleine wijkschool in de wijk Tussendijken/Delfshaven. In het "kosmisch onderwijs" zoals dat op de Korf verzorgd wordt, leren kinderen nieuwsgierig te zijn, te onderzoeken, te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Kinderen presenteren vaak aan elkaar, om trots te laten zien, te laten zien wat ze hebben geleerd en om van elkaar te leren. Alle kinderen uit Bospolder kunnen dankzij de Cultuurschool UitJezelf nu ook naschools voor talentontwikkeling bij OBS De Korf terecht, ook als zij zelf niet op deze school zitten (tot en met zestien jaar). De ouders betalen zelf cursusgeld altijd zes weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor de groepslessen zijn €42,00 en bij een kleine groep € 84,00 voor een cursus van zes weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week en duolessen €12,50. Ouders die 120% of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & Sportfonds Rotterdam. Bij voldoende animo gaat de Cultuurschool UitJezelf op 8 november van start. Je kunt je nu alvast aanmelden.


Lees verder

CU@ De Phoenix


OBS De Phoenix is gelegen in een groen gedeelte van Rozenburg en behoort tot het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). OBS De Phoenix beschikt over twee locaties, het hoofdgebouw aan het Bramenpad 1 (groepen 1 t/m 5) en de dependance aan de Gruttostraat 2 (groep 6 t/m 8). De schoolt telt 280 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Er wordt vanaf begin 2018 samengewerkt met UitJezelf. Daardoor kunnen alle kinderen uit Rozenburg zich aanmelden voor blokfluitlessen, schaken en ook voor diverse andere instrumentlessen. De lessen zullen vanaf de herfstvakantie worden opgestart. De schaakclub is gratis voor alle leerlingen van de school.


Lees verder

CU@ de Bijlooschool


Sinds het schooljaar 2017 - 2018 verzorgt Cultuurschool UitJezelf zowel binnen het muziekonderwijs op de J.A. Bijlooschool in Prinsenland. Naschools verzorgt de Cultuurschool ook diverse doorlopende jaarcursussen. Dinsdag | 15.15 - 16.15 | Schilderen/tekenen (groep 4, tot en met 8) Alle kinderen uit Prinsenland die in de buurt op zoek zijn naar een fijne plek om hun eigen talent verder te ontwikkelen kunnen zich hierbij opgeven. Vanaf 29 oktober 2019 is er nascholse cursus weer gestart. Er is nog steeds ruimte voor nieuwe kinderen om in te stromen. Heb je interesse meld je kind dan nu aan. Hij of zij is aankomende week van harte welkom voor een proefles!


Lees verder

CU @ Fascinatio


De Wonderwind staat in de wijk Fascinatio. Een wijk gebaseerd op het boek ”Fascinatio, de Wonderwind” van Tom Manders jr.  De Wonderwind is een kleine school met 130 leerlingen. Samen met twee andere scholen (CBS De Ontmoeting en KBS de Vijfster) en de kinderopvang IJsselkids  is de Wonderwind gevestigd in het Multi Functionele Centrum Fascinatio (MFC), aan de Educatusstraat 10. Dankzij de samenwerking met Cultuurschool UitJezelf kunnen alle kinderen (tot en met 16 jaar) uit de wijk die hun talent op het gebied van creatieve vakken, muziekonderwijs en meer, willen ontwikkelen, vanaf Sinterklaas respectievelijk de kerstvakantie in verschillende naschoolse cursussen instromen. Momenteel worden op de volgende dagen cursussen en/of duo en individuele lessen (bij voldoende animo) gegeven: Woensdag;  Gitaar Piano & Blokfluit noten en meer Arabisch Donderdag; Tekenen & Schilderen en Knutselen (bij voldoende aanmeldingen) Aanmelding en instroom (tussentijds) is nog mogelijk. De ouders betalen zelf cursusgeld altijd eerste periode negen weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor ;Schilderen en tekenen'  zijn € 67,50 en voor Arabisch € 108,00 voor een cursus per negen weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week en duolessen €12,50. Ouders die 120 % of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & Sportfonds Rotterdam. Wilt u uw kind maar voor één cursus opgeven, vul dan ook bij 2e en derde keuze, dezelfde cursus in. NB De eerder ingeleverde oriëntatie-enquête geldt niet als aanmelding.


Lees verder

Cursusaanbod C.U.


Als samenwerkingspartner van de netwerkorganisatie UitJezelf, kunt u ook van het aanbod C.U. gebruik maken.  Samen met u kijkt UitJezelf welke aanbod gericht op duurzame talentontwikkeling uit het beschikbare aanbod interessant is, om uw leerlingen aan te bieden. Cursussen gaan alleen daadwerkelijk van start als zij voor ten minste twee tot drie achtereenvolgende lesuren bij u op school ingepland kunnen worden. Denk daarbij dus bijvoorbeeld aan het programmeren van een negental trombone- of vioollessen van bijvoorbeeld 15.00 - 18.00 uur, twee groepslessen schaken (van anderhalf uur) eveneens van 15.00 - 18.00 uur, of één groepsles Zangkoor, gevolgd door bijvoorbeeld vier duolessen zang van ieder een half uur.


Lees verder