CU - UitJezelf

Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

CU

Get-Category

C.U. (Cultuurschool UitJezelf is een uniek aanvullend en naschools aanbod op uw eigen vormgegeven bredeschool-aanbod en/of onderwijs curriculum; gericht op duurzame talentontwikkeling van de kinderen/ jongeren op uw school. Alle kinderen kunnen nu op een laagdrempelige wijze hun talenten op het gebied van muziek, theater, dans, sport, taal, kunst en/of media, ontwikkelen, gefaciliteerd door UitJezelf en u als primaire onderwijs-instelling, ontwikkelen. De cursussen worden naschools door enthousiaste en kundige docenten gegeven. Sommige lessen zijn individueel en sommige zijn met z’n tweeën of in een groep.

Dit additionele aanbod is alleen beschikbaar voor scholen met wie UitJezelf reeds een (intentioneel) duurzame educatieve dienstenrelatie onderhoudt. De C.U. wordt gerealiseerd in samenspraak en facilitair ondersteund door onze partnerscholen.

De cursussen zelf worden betaald door de ouders zelf. Dankzij inzet van het Jeugdcultuurfonds (en/of andere vergelijkbare fondsen) is dit aanbod echter ook bereikbaar voor (het merendeel van) die ouders die daar zelf niet de middelen voor hebben. Voor ouders met een inkomen lager dan € 1.375,- bij éénoudergezin of € 1.550,- als tweeoudergezin kunnen via een bij uw school aangestelde intermediair een subsidieaanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Voor meer informatie: https://www.jeugdcultuurfonds.nl

Bekijk hieronder de locaties waar de Cultuurschool in november gaat starten en de verschillende cursussen die wij daar en in het totaal aanbieden.

testeschool


omschrijving school intro tekst


Lees verder

CU @ Montessori Tuinstad en Prokino


Sedert januari 2017 is de Cultuurschool UitJezelf @ Schiebroek op de maandag gestart met pianolessen  op de locatie van Prokino Ketelbinkie in Schiebroek aan de Berberisweg. Voor het schooljaar 2017/2018 komen hier ook Popkoor en individuele zanglessen bij. Kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar oud kunnen zich t/m 11 november  a.s. hiervoor inschrijven. Klik op de button voor het complete aanbod en schrijf je zo snel mogelijk in!


Lees verder

CU @ Carnisse (en Tarwewijk)


Vanaf eind maart 2017 Cultuurschool UitJezelf (CU@ Carnisse) is gehuisvest bij de CultuurWerkplaats Carnisse en Tarwewijk. Verschillende culturele lessen worden in de CultuurWerkplaats, aan de Cillershoekstraat 1  verzorgd. Momenteel vinden op woensdag er al gitaar- en zanglessen plaats en op donderdag keyboard/ pianolessen. De lessen zijn voor iedereen uit de wijk toegankelijk. Kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar oud, wiens ouders minder dan 120 % van het minimuminkomen verdienen, kunnen de docentkosten via het JCF Rotterdam volledig vergoed krijgen. Klik op de button voor het complete aanbod en meld je voor maandag  11 november aan voor één van deze toffe cursussen, om vanaf 19 november al te kunnen starten. En jouw zoon of dochter haar creatieve talent kan ontwikkelen.


Lees verder

Cursusaanbod C.U.


Als samenwerkingspartner van de netwerkorganisatie UitJezelf, kunt u ook van het aanbod C.U. gebruik maken.  Samen met u kijkt UitJezelf welke aanbod gericht op duurzame talentontwikkeling uit het beschikbare aanbod interessant is, om uw leerlingen aan te bieden. Cursussen gaan alleen daadwerkelijk van start als zij voor ten minste twee tot drie achtereenvolgende lesuren bij u op school ingepland kunnen worden. Denk daarbij dus bijvoorbeeld aan het programmeren van een negental trombone- of vioollessen van bijvoorbeeld 15.00 - 18.00 uur, twee groepslessen schaken (van anderhalf uur) eveneens van 15.00 - 18.00 uur, of één groepsles Zangkoor, gevolgd door bijvoorbeeld vier duolessen zang van ieder een half uur.


Lees verder