Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Projectcoördinator Media Atelier Delfshaven (MAD)

Functieomschrijving

Als (assistent-) projectcoördinator Media Atelier Delfshaven (MAD) ben je (mede-) verantwoordelijk voor de marketing, lancering en uitbouw van een nieuw onderwijskundig concept; het Media Atelier Delfshaven. Bovendien als de start-up succesvol verloopt en er is over en weer een match, groei je door naar een reguliere baan van 16 tot 24 uur.

Omschrijving leerwerkplek; Tijdens deze leerwerkplek ben je (mede-)verantwoordelijk voor de start-up van het Media Atelier Delfshaven.

Op deze leerwerk kun je het volgende leren;

 • Leren op een succesvolle wijze een nieuw (lokaal) project te lanceren,
 • uitvoeren van een on- en offline marketing campagne, gericht op het werven van (betalende) leerlinge- – om als project-coördinator een project aan te sturen en uit te voeren,
 • de eigen skills op het gebied van diverse mediatechnologie verder ontwikkelen,
 • leren te human recource-managen (d.m.v. planning, werving, selectie, coaching en evt. ook vervanging) van vakdocenten,
 • leren effectief het bestaande en nog te vergroten netwerk van bestaande en potentiële klanten te onderhouden (accounthouderschap).

Daarnaast verricht je diverse andere voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de educatieve diensten, die door UitJezelf geleverd worden:

 • Ondersteunen bij marktverkenning en het opstellen van nieuwe opdracht-omschrijvingen
 • Bijdragen leveren aan onderwijsvernieuwing, productinnovaties en/of te ontwikkelen diensten
 • Op diverse niveaus bijdragen aan P.R.
 • Alle andere voorkomende bezigheden, die binnen een kleine organisatie gedaan moeten worden.

Omschrijving leerbedrijf UitJezelf is een non-profit organisatie, en verzorgt zowel Educatieve Diensten als Maatschappelijke (media-)participatie. Uitjezelf richt zich op basis- en/of voortgezet onderwijs en het nieuwe Media Atelier richt zich met name op Rotterdam-west (Delfshaven). Binnen de cursussen hebben talentontwikkeling en maatschappelijke participatie altijd een belangrijke plek. Zo sluiten projecten van UitJezelf direct aan op de belevingswereld, de dromen en ambities van de deelnemers/ cursisten.

Omschrijving begeleiding Je gaat direct onder leiding van de coördinator van UitJezelf aan de slag en hij geeft jou de begeleiding.

 • Je bent wekelijks aanwezig bij de teambespreking.
 • Voorafgaand aan de start wordt een Persoonlijk Ontwikkelings Plan opgesteld.
 • Iedere twee maanden wordt gekeken of de POP nog relevant is en zo nodig en/of mogelijk kan worden bijgesteld.
 • Gedurende de startersperiode is er zo nodig (en gezien het budget) ruimte voor scholing.

De volgende competenties kun je verder ontwikkelen;

1. pro-activiteit

2. (ontwikkelen van) onderwijskundige visie

3. (ontwikkelen van) vaardigheden op het gebied van marketing, P.R. en acquisitie

4. (ontwikkelen tot) effectief accounthouderschap

5. (ontwikkelen tot) resource manager.

Profiel

Dit is een werkervaringsplek i.k.v startersbeurs, alleen jongeren tot en met 26 jaar kunnen hierop reageren.

Verwachte vaardigheden;

 • Representatief en communicatief
 • Pro-actief en verantwoordelijkheid durven nemen
 • geen negen tot vijf mentaliteit
 • Hands on attitude
 • Affiniteit met Nieuwe media, Jongerencultuur en Maatschappelijke participatie

Functie eisen

 • hbo/bachelor
 • Tijdelijke kracht voor 24 – 32 uur per week

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Het gaat hierbij om een werkervaringsplek via Startersbeurs. Bij Startersbeurs ontvang je iedere maand een vergoeding voor je werkzaamheden van € 500,- netto. Aan het einde van je aanstelling van (maximaal) zes maanden heb je recht op een aanvullend scholingsbudget van (ten hoogste) 100 euro per volledig gewerkte maand.

NB Gelieve voor 21 januari a.s. te solliciteren via de aanmeldknop op deze site.