Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

CU@ E.van Beinum


Vanaf begin oktober wordt er vanuit Cultuurschool UitJezelf een aanvullend cursusaanbod op de Eduard van Beinumschool aangeboden. De ouders betalen zelf cursusgeld altijd zes weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor de groepslessen zijn €42,00 en bij een kleine groep € 84,00 voor een cursus van zes weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week en duolessen €12,50). Broertjes, zusjes of kinderen uit de buurt mogen zich ook opgeven. Ouders die 120 % of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & Sportfonds Rotterdam. Momenteel worden er  vanuit de Cultuurschool de volgende cursussen op het gebied van kunst & design, theater, media en  taal aangeboden; Maandag 14.45 - 15.45 Schilderen en tekenen (groep 3 tot en met 8) Maandag 14.45 - 15.45 Gitaarlessen (individueel of duolessen) Dinsdag 14.45 - 15.30 Draad naald en meer (groep 3 t/m 5) Dinsdag 15.45 -16.45 Textiel Mode (groep 6 t/m 8), leslokaal Vrijdag 14.45 - 15.45 Chinees (6 tot en met 8)  


Lees verder

CU@de Meridiaan


Bij basisschool de Meridiaan start CU UitJezelf dit schooljaar met een aantal cursussen. De Cultuurschool UitJezelf is gericht op duurzame talentontwikkeling. In principe warden alle naschoolse activiteiten als jaarblokken van 30 weken aangeboden. Voorafgaand aan iedere vakantieperiode kun je je uit- en/of voor een nieuwe cursus inschrijven. Als je niets laat weten gaan we ervan uit dat je de cursus het volgende blok ook blijft doen. Ook broertjes, zusjes en kinderen uit de buurt, kunnen zich bij Cultuurschool UitJezelf aanmelden. De ouders betalen zelf cursusgeld altijd zes weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor de groepslessen zijn €42,00 en bij een kleine groep € 84,00 voor een cursus van zes weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week en duolessen €12,50). Ouders die 120 % of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & Sportfonds Rotterdam.


Lees verder

CU@De Plevier


Sedert 2017 verzorgt UitJezelf bij de Plevier op de maandag gitaarlessen, op  woensdag schilder- en tekenlessen en op donderdag pianolessen. U kunt voor dit jaar uw kind opnieuw voor een reeks van dertig lessen aanmelden. Bij voldoende belangstelling komen daar dit jaar de volgende cursussen bij ; Kleuterdans & Streetdance (op de woensdag), schaakles (op de dinsdag) en een groepsles blokfluit, noten en meer op de donderdag. De schaak-, streetdance- en blokfluit groepslessen zijn € 6,- per afzonderlijke les. Voor de laatste moet u wel zelf (net als bij de andere instrumentlessen) apart een instrument en een lesboek kopen, zodat uw zoon / dochter ook thuis kan oefenen. Bij gitaarlessen en de pianolessen  is er de keuze uit;                                Individuele les; 20 minuten , kosten € 17,50                                                 Duo-lessen; 30 minuten met twee kinderen, kosten € 12,50              Groepslessen; 40 minuten met vier (tot vijf) kinderen, kosten €8,50. Verdient uw gezin minder dan 120% van het minimumloon dan heeft u waarschijnlijk recht op subsidie uit het Jeugd Sport & Cultuurfonds. Daarbij kunt u ook via Cultuurschool UitJezelf zich voor meerdere cursussen tegelijk opgeven. U kunt uw kind via de aanmeldknop op deze pagina opgeven. Dit is ook mogelijk als uw zoon/dochter niet (meer) op de Plevier zelf als leerling staat ingeschreven. Gelieve dit zo voor 23 oktober aanstaande te doen. NB Gelieve bij het invulformulier een eerste, tweede en derde keuze in te vullen. Is maar één cursus voor u interessant, gelieve diezelfde cursus danwel bij de 1e, 2e en de 3e keuze op te geven.


Lees verder

CU@De Korf


Montessorischool De Korf is een  gezellige kleine wijkschool in de wijk Tussendijken/Delfshaven. In het 'Kosmisch onderwijs' zoals dat op de Korf verzorgd wordt, leren kinderen nieuwsgierig te zijn, te onderzoeken, te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Kinderen presenteren vaak aan elkaar, om trots te laten zien wat we hebt geleerd en om van elkaar te leren. Alle kinderen uit Bospolder kunnen dankzij de Cultuurschool UitJezelf nu ook naschools voor talentontwikkeling bij OBS de Korf terecht, ook als zij zelf niet op deze school zitten (tot en met zestien jaar). De ouders betalen zelf cursusgeld altijd zes weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor de groepslessen zijn €42,00 en bij een kleine groep € 84,00 voor een cursus van zes weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week en duolessen €12,50). Ouders die 120% of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & Sportfonds Rotterdam. Bij voldoende animo gaat de Cultuurschool UitJezelf na de kerstvakantie van start.,


Lees verder

CU@De Phoenix


OBS De Phoenix is gelegen in een groen gedeelte van Rozenburg en behoort tot het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). OBS De Phoenix beschikt over twee locaties, het hoofdgebouw aan het Bramenpad 1 (groepen 1 t/m 5) en de dependance aan de Gruttostraat 2 (groep 6 t/m 8). De schoolt telt 280 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Er wordt vanaf begin 2018 samengewerkt met UitJezelf. Daardoor kunnen alle kinderen uit Rozenburg zich aanmelden voor blokfluitlessen, schaken en ook voor diverse andere instrumentlessen. De lessen zullen vanaf de herfstvakantie worden opgestart.


Lees verder

CU@de Kleine Wereld


Op Kleine Wereld leren kinderen hun grenzen verleggen door in verwondering de wereld te verkennen. Zij zetten met vertrouwen hun talent in en nemen, gestimuleerd door leerkrachten en ouders, steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Vanaf dit schooljaar kan dat nu ook naschools mede dankzij Cultuurschool UitJezelf. Ook kinderen uit de buurt zijn hierbij van harte welkom. De cursussen zullen bij voldoende animo na de herfstvakantie starten.


Lees verder

CU@ de Bijlooschool


Sinds schooljaar 2017 - 2018 verzorgt Cultuurschool UitJezelf zowel binnen als naschools het muziekonderwijs op de J.A. Bijlooschool in Prinsenland. Naschools verzorgt de Cultuurschool diverse doorlopende jaarcursussen. Dinsdag Tekenen/schilderen (groep 4, tot en met 8) ; 15.15 - 16.15 Individuele en duolessen; zang, gitaar, keyboard,   Alle kinderen uit Prinsenland die in de buurt op zoek zijn naar een fijne plek om hun eigen talent verder te ontwikkelen kunnen zich hierbij opgeven. Vanaf 1 januari 2019kunnen nieuwe kindere weer instromen. Heb je interesse meld je kind dan nu alvast aan.


Lees verder

CU @ De Wonderwind


De Wonderwind staat in de wijk Fascinatio. Een wijk gebaseerd op het boek ”Fascinatio, de Wonderwind” van Tom Manders jr.  De Wonderwind is een kleine school met 130 leerlingen. Samen met twee andere scholen (CBS De Ontmoeting en KBS de Vijfster) is de Wonderwind gevestigd in het Multi Functionele Centrum Fascinatio (MFC), aan de Educatusstraat 10. Dankzij de samenwerking met Cultuurschool UitJezelf kunnen alle kinderen (tot en met 16 jaar) uit de wijk die hun talent op het gebied van creatieve vakken, muziekonderwijs en meer, willen ontwikkelen, vanaf Sinterklaas respectievelijk de kerstvakantie in verschillende naschoolse cursussen instromen. Vooralsnog zullen de op de volgende dagen cursussen en/of duo en individuele lessen (bij voldoende animo) worden ingepland: Maandag; Programmeren & Beats maken (muziek produceren) Dinsdag; Afrikaanse drum Woensdag; Gitaar, Zang, Piano & Blokfluit noten en meer Donderdag; Knutselen Vrijdag; Schaken & Chinees (o.v.b) Voor de lessen Theater en Spaans zijn nog geen lesdagen vastgesteld. De ouders betalen zelf cursusgeld altijd rond de zes weken (van & tot vakantie) vooruit. De kosten voor de groepslessen zijn €42,00 en bij een kleine groep € 84,00 voor een cursus per zes weken. Individuele instrumentlessen zijn €17,50 per week en duolessen €12,50). Ouders die 120 % of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & Sportfonds Rotterdam. Wilt u uw kind maar voor één cursus opgeven, vul dan ook bij 2e en derde keuze, dezelfde cursus in. NB De eerder ingeleverde oriëntatie-enquête geldt niet als aanmelding.


Lees verder

Onderwijsprofessionals


Uitjezelf is niet alleen een aanbieder van cursussen maar bovenal een netwerk-organisatie van professionals op het gebied van educatie en media. De docenten van UitJezelf hebben daarom een centrale plaats in de organisatie en zo ook op de website. Bij Uitjezelf kunnen docenten hun opdrachten zelf uitkiezen. UitJezelf werkt alleen met de beste docenten. Bent u als opdrachtgever op zoek naar een docent? Maak dan alvast kennis met de docenten, via het online docentenbestand. Zo heeft u een duidelijk beeld van wat de docenten in huis hebben. Kortom: bent je als docent op zoek naar opdrachten, of ben je als opdrachtgever op zoek naar een docent? Maak dan kennis en neem deel aan het UitJezelf netwerk.


Lees verder

Lesaanbod


UitJezelf heeft een gevarieerd aanbod van Brede Schoolse activiteiten voor het onderwijs, zowel binnen- als buitenschools. Talentontwikkeling en betrokkenheid zijn onze uitgangspunten. De kerndoelen voor primair onderwijs, zoals opgesteld in het kerndoelenboekje van TULE, zijn ingebed in de werkwijze van UitJezelf.


Lees verder

CU @ Montessori Tuinstad en Prokino


Sedert januari 2017 is de Cultuurschool UitJezelf @ Schiebroek op de maandag gestart met pianolessen en een popkoor op de locatie van Prokino Ketelbinkie in Schiebroek aan de Berberisweg. Voor het schooljaar 2018/2019 komt als er animo is ook 'Blokfluit, noten en meer'. Kinderen en jongeren uit heet Schiebroek van 7 t/m 18 jaar oud kunnen zich t/m 30 september aanstaande hiervoor inschrijven. Klik op de button voor het complete aanbod en schrijf je zo snel mogelijk in!


Lees verder

Beeldende vorming


  Beeldende vorming wordt aangeboden als doorlopende leerlijn voor alle groepen, maar kan ook onderscheiden worden in verschillende cursussen. Ook wordt er kennisgemaakt met kunstgeschiedenis, waardoor kennis wordt opgedaan over cultureel erfgoed. Dit maakt dat de algemene culturele kunstzinnige vorming wordt ontwikkeld. Taal-en rekenvaardigheid zijn in alle lessen geïntegreerd.


Lees verder

Tijdelijke aanstellingen


tijdelijke aanstellingen


Lees verder

Overige Diensten


Overige Diensten Naast een scala van lessen, biedt UitJezelf u nog meer diensten waarmee wij uw onderwijsinstelling helpen naar een volgend niveau. Lees hieronder meer. Tijdelijke aanstellingen en ziektevervanging Management en coordinatie Coaching en Interne Begeleiding


Lees verder

CU


C.U. (Cultuurschool UitJezelf is een uniek aanvullend en naschools aanbod op uw eigen vormgegeven bredeschool-aanbod en/of onderwijs curriculum; gericht op duurzame talentontwikkeling van de kinderen/ jongeren op uw school. Alle kinderen kunnen nu op een laagdrempelige wijze hun talenten op het gebied van muziek, theater, dans, sport, taal, kunst en/of media, ontwikkelen, gefaciliteerd door UitJezelf en u als primaire onderwijs-instelling, ontwikkelen. De cursussen worden naschools door enthousiaste en kundige docenten gegeven. Sommige lessen zijn individueel en sommige zijn met z’n tweeën of in een groep. Dit additionele aanbod is alleen beschikbaar voor scholen met wie UitJezelf reeds een (intentioneel) duurzame educatieve dienstenrelatie onderhoudt. De C.U. wordt gerealiseerd in samenspraak en facilitair ondersteund door onze partnerscholen. De cursussen zelf worden betaald door de ouders zelf. Dankzij inzet van het Jeugdcultuurfonds (en/of andere vergelijkbare fondsen) is dit aanbod echter ook bereikbaar voor (het merendeel van) die ouders die daar zelf niet de middelen voor hebben. Voor ouders met een inkomen lager dan € 1.375,- bij éénoudergezin of € 1.550,- als tweeoudergezin kunnen via een bij uw school aangestelde intermediair een subsidieaanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Voor meer informatie: https://www.jeugdcultuurfonds.nl Bekijk hieronder de locaties waar de Cultuurschool in november gaat starten en de verschillende cursussen die wij daar en in het totaal aanbieden.


Lees verder

Zang, theater en dans


Zang theater In deze lessen staat zelfexpressie van het kind centraal. De kinderen leren hun emoties en ervaringen tot uiting te brengen in woord, geluid, spel en beweging. Zij leren door middel van expressieve kunstvormen hun creativiteit in een vorm te gieten. In de lessen draait het erom dat de kinderen plezier hebben. Ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheid is geïntegreerd in alle lessen.


Lees verder

Cursusaanbod C.U.


Als samenwerkingspartner van de netwerkorganisatie UitJezelf, kunt u ook van het aanbod C.U. gebruik maken.  Samen met u kijkt UitJezelf welke aanbod gericht op duurzame talentontwikkeling uit het beschikbare aanbod interessant is, om uw leerlingen aan te bieden. Cursussen gaan alleen daadwerkelijk van start als zij voor ten minste twee tot drie achtereenvolgende lesuren bij u op school ingepland kunnen worden. Denk daarbij dus bijvoorbeeld aan het programmeren van een negental trombone- of vioollessen van bijvoorbeeld 15.00 - 18.00 uur, twee groepslessen schaken (van anderhalf uur) eveneens van 15.00 - 18.00 uur, of één groepsles Zangkoor, gevolgd door bijvoorbeeld vier duolessen zang van ieder een half uur.


Lees verder

Taal- en rekenonderwijs


IMG_5805header taal In de onderwijsnota ‘Leren Loont’ staat de ontwikkeling van taal-en rekenvaardigheid aangegeven als prioriteit in het onderwijs. UitJezelf wijdt een gedeelte van haar cursusaanbod dan ook specifiek aan deze ontwikkeling. Binnen deze lessen worden kinderen op speelse wijze geprikkeld op het gebied van taal- en rekenvaardigheid. Om de kinderen te prikkelen, wordt gebruik gemaakt van onderwerpen uit het dagelijks leven. Zo spelen onder andere de actualiteiten een centrale rol in deze cursussen. Op deze manier wordt naast taal- en rekenvaardigheid ook het maatschappelijk bewustzijn ontwikkeld.


Lees verder

Sport en bewegen


IMG_5769 header sport In de lessen sport en beweging maken de leerlingen kennis met vele bewegingsactiviteiten. Hierbij leren zij dat sport ook positieve effecten op je heeft, zoals teamspirit en concentratie. Door middel van lessen in sport worden de sociale vaardigheden van de leerlingen vergroot. Daarbij leren de kinderen de spelregels van verschillende sporten en de beginselen van bepaalde bewegingsvormen.


Lees verder

Agenda


Kort Uitjezelf - Categorieën kunnen, in tegenstelling tot tags, een hiërarchie hebben. Je zou een categorie Muziek kunnen hebben en daaronder subcategorieën voor Classic Rock en Hardrock. Dit is optioneel.


Lees verder

Media onderwijs


ALCY & CHANDELY RATJETOE-headermedia Bij media-onderwijs leren de leerlingen hoe ze gebruik kunnen maken van de mediale ruimte om hen heen en hoe zij een verhaal op verschillende manieren kunnen overbrengen. Door verhalen van anderen te bekijken en door dit zelf te doen. Samenwerking speelt ook een rol, wat hun sociale vaardigheden ontwikkelt en hen leert hoe je in een team een product tot stand kunt brengen. Kinderen ontwikkelen hun presentatie vaardigheden en hun taal- en rekenvaardigheden. Werken met media, nodigt leerlingen uit maatschappelijk betrokken te raken, doordat zij leren hun stem te laten horen via hedendaagse kanalen.


Lees verder

Nieuws


Ieder jaar brengt UitJezelf zes tot acht maal een nieuwe KORT UitJezelf uit, om daarmee ons netwerk van opdrachtnemers en opdrachtgevers over de ontwikkelingen rondom UitJezelf te informeren. Heeft u belangstelling om op de hoogte blijven van de nieuwste cursussen en weetjes, meldt u zich dan hier aan en ontvang iedere maand KORT UitJezelf in uw inbox.


Lees verder

Gezondheid en voeding


IMG_3957 header gezond Gezondheid en voeding zijn essentiële onderwerpen voor ieder mens. In deze lessen leren kinderen op speelse wijze dat het voor je gezondheid heel belangrijk is wat je eet en hoeveel je eet. Zo zijn er lessen waarbij er lekker gekookt en gegeten wordt. Er zijn ook lessen waarin kinderen leren hoe eerste hulp bij ongelukken te verlenen. Op deze manier leren kinderen zelfredzaamheid en ontdekken ze hoe ze andere mensen kunnen helpen wanneer dat nodig is. Samenwerken is in deze lessen erg belangrijk en ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheid zijn in de lessen geïntegreerd.


Lees verder

Onderwijs


UitJezelf biedt u een uitgebreid lesaanbod op maat voor de invulling van de Verlengde Leertijd. Met haar lesaanbod en overige diensten- van complete coördinatie van uw Brede School, tot het verzorgen van ziektevervanging- draagt UitJezelf bij aan betere onderwijsresultaten. Uitjezelf biedt haar lesaanbod en diensten aan primair onderwijs, voortgezet onderwijs en ouders.


Lees verder

Plus programma


In this Nov. 20, 2014 photo, eight grader Aklya Thomas and teacher Faren Fransworth use a digital textbook to during a math class at Burney Harris Lyons Middle School in Athens Ga. Georgia schools will use only digital textbooks within the next six years under a proposal one state lawmaker has planned for the 2015 session. (AP Photo/John Bazemore) De lessen binnen het plus programma zijn zeer uiteenlopend. Zij hebben allemaal gemeen dat je iets extra’s leert, dat buiten het gewone curriculum valt. Binnen deze lessen kunnen de leerlingen zich oriënteren op verschillende kennisgebieden, zoals psychologie, filosofie en antropologie, maar ook architectuur, Chinees of lessen over ondernemerschap maken deel uit van het aanbod. Voor de leerlingen die op zoek zijn naar wat meer uitdaging, zijn de lessen in het plus programma uitermate geschikt.  Ontwikkeling van taal- en rekenvaardigheid is geïntegreerd in alle lessen.


Lees verder

ZZP’ers/ UitJezelf Netwerk


ZZP’ers/ UitJezelf Netwerk


Lees verder