Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

CU

C.U. (Cultuurschool UitJezelf is een uniek aanvullend en naschools aanbod op uw eigen vormgegeven bredeschool-aanbod en/of onderwijs curriculum; gericht op duurzame talentontwikkeling van de kinderen/ jongeren op uw school. Alle kinderen kunnen nu op een laagdrempelige wijze hun talenten op het gebied van muziek, theater, dans, sport, taal, kunst en/of media, ontwikkelen, gefaciliteerd door UitJezelf en u als primaire onderwijs-instelling, ontwikkelen. De cursussen worden naschools door enthousiaste en kundige docenten gegeven. Sommige lessen zijn individueel en sommige zijn met z’n tweeën of in een groep.

Dit additionele aanbod is alleen beschikbaar voor scholen met wie UitJezelf reeds een (intentioneel) duurzame educatieve dienstenrelatie onderhoudt. De C.U. wordt gerealiseerd in samenspraak en facilitair ondersteund door onze partnerscholen.

De cursussen zelf worden betaald door de ouders zelf. Dankzij inzet van het Jeugdcultuurfonds (en/of andere vergelijkbare fondsen) is dit aanbod echter ook bereikbaar voor (het merendeel van) die ouders die daar zelf niet de middelen voor hebben. Voor ouders met een inkomen lager dan € 1.375,- bij éénoudergezin of € 1.550,- als tweeoudergezin kunnen via een bij uw school aangestelde intermediair een subsidieaanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Voor meer informatie: https://www.jeugdcultuurfonds.nl

Bekijk hieronder de locaties waar de Cultuurschool in november gaat starten en de verschillende cursussen die wij daar en in het totaal aanbieden.

CU@ E.van Beinum


Vanaf begin oktober wordt er vanuit Cultuurschool UitJezelf een aanvullend cursusaanbod op de Eduard van Beinumschool aangeboden. Hierbij betalen de ouders zelf cursusgeld bij groepslessen (van & tot vakantie) vooruit. De kosten zijn €45,00 voor een cursus van zes weken week. Ouders die 120 % of minder van het minimumloon verdienen kunnen op jaarbasis dit cursusgeld vergoed krijgen via het Jeugd Cultuur- & sportfonds Rotterdam. Bij voldoende animo worden er  vanuit de Cultuurschool de volgende cursussen op het gebied van kunst & design, theater, media en  taal aangeboden; Maandag 14.45 - 15.45 Schilderen en tekenen (groep 3 tot en met 6) Maandag 16.00 - 17.00 Architectuur (groep 6 tot en met 8) Maandag 14.45 - 15.45 Zangkoor (om de week), (groep 4 tot en met 8) Dinsdag 14.45 - 15.30 Draad naald en meer (groep 3 t/m 5) Dinsdag 15.45 -16.45 Textiel Mode (groep 6 t/m 8), leslokaal Dinsdag 14.45 - 15.30 Fotografie (groep 3 tot en met 5) Dinsdag 15.45 - 17.00 Filmblik (groep 6 tot en met 8) Donderdag 14.45 - 15.30 (Kleuter)dans  (groep 1 t/m 4) Donderdag 15.30 - 16.30 Streetdance (groep 5 - 8) Vrijdag 14.45 - 15.45 Chinees (6 tot en met 8) Broertjes, zusjes of kinderen uit de buurt mogen zich ook opgeven. Gelieve u uw kind voor 26 september aanstaande aan te melden.


Lees verder

CU@de Meridiaan


  Bij basisschool de Meridiaan start CU UitJezelf dit schooljaar met een aantal cursussen. De Cultuurschool UitJezelf is gericht op duurzame talentontwikkeling. In principe warden alle naschoolse activiteiten als jaarblokken van 30 weken aangeboden. Voorafgaand aan iedere vakantieperiode kun je je uit- en/of voor een nieuwe cursus inschrijven. Als je niets laat weten gaan we ervan uit dat je de cursus het volgende blok ook blijft doen. Ook kinderen uit de buurt, kunnen zich bij Cultuurschool UitJezelf aanmelden.


Lees verder

CU@De Plevier


Sedert 2017 verzorgt UitJezelf bij de Plevier op de maandag, woensdag en donderdag diverse naschoolse activiteiten.


Lees verder

CU@De Korf


Montessorischool De Korf is een  gezellige kleine wijkschool in de wijk Tussendijken/Delfshaven. In het 'Kosmisch onderwijs' zoals dat op de Korf verzorgd wordt, leren kinderen nieuwsgierig te zijn, te onderzoeken, te ontwikkelen en talenten te ontplooien. Kinderen presenteren vaak aan elkaar, om trots te laten zien wat we hebt geleerd en om van elkaar te leren. Kinderen uit Bospolder kunnen dankzij de Cultuurschool UitJezelf nu ook naschools voor talentontwikkeling bij OBS de Korf terecht, ook als zij zelf niet op deze school zitten. Bij voldoende animo gaat de Cultuurschool UitJezelf na de herfstvakantie van start.,


Lees verder

CU@De Phoenix


OBS De Phoenix is gelegen in een groen gedeelte van Rozenburg en behoort tot het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). OBS De Phoenix beschikt over twee locaties, het hoofdgebouw aan het Bramenpad 1 (groepen 1 t/m 5) en de dependance aan de Gruttostraat 2 (groep 6 t/m 8). De schoolt telt 280 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Er wordt vanaf begin 2018 samengewerkt met UitJezelf. Daardoor kunnen alle kinderen uit Rozenburg zich aanmelden voor blokfluitlessen, schaken en ook voor diverse andere instrumentlessen. De lessen zullen vanaf de herfstvakantie worden opgestart.


Lees verder

CU@de Kleine Wereld


Op Kleine Wereld leren kinderen hun grenzen verleggen door in verwondering de wereld te verkennen. Zij zetten met vertrouwen hun talent in en nemen, gestimuleerd door leerkrachten en ouders, steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Vanaf dit schooljaar kan dat nu ook naschools mede dankzij Cultuurschool UitJezelf. Ook kinderen uit de buurt zijn hierbij van harte welkom. De cursussen zullen bij voldoende animo na de herfstvakantie starten.


Lees verder

CU@ de Bijlooschool


Sinds schooljaar 2017 - 2018 verzorgt Cultuurschool UitJezelf zowel binnen als naschools het muziekonderwijs op de J.A. Bijlooschool in Prinsenland. Naschools verzorgt de Cultuurschool diverse doorlopende jaarcursussen. Maandag Kleuter beweegtheater 14.30 - 15.30 uur (groep 1,2, & 3) Theater  15.30 - 15.30 (groep 4 t/m 8) Maandag of donderdag Streetdance 14.30 - 15.15 (groep 3, 4 & 5) 15.15 -16.15  uur (groep 5 t/m 8) Dinsdag Knutselen voor kleuters (groep 1,2, & 3) (14.30 - 15.15) Tekenen/schilderen (groep 4, tot en met 8) ; 15.15 - 16.15 Architectuur (groep 6 t/m 8) ; 16.15 - 17.15 uur Dinsdag  en donderdag; Individuele en duolessen; zang, gitaar, keyboard, Dins- of donderdag; Groepsles blokfluit, noten en meer, 14.30- 15.10 uur. Donderdag schaakclub 14.30 - 15.30 (3, 4 & 5) schaakclub 15.30 - 16.30 (6, 7 & 8) Alle kinderen uit Prinsenland die in de buurt op zoek zijn naar een fijne plek om hun eigen talent verder te ontwikkelen kunnen zich hierbij opgeven. Vanaf 1 oktober aanstaande zullen we de lessen weer opstarten, dus heb je interesse meld je kind hierbij (opnieuw) aan.


Lees verder

CU @ De Wonderwind


De Wonderwind staat in de wijk Fascinatio. Een wijk gebaseerd op het boek ”Fascinatio, de Wonderwind” van Tom Manders jr.  De Wonderwind is een kleine school met 130 leerlingen. Samen met twee andere scholen (CBS De Ontmoeting en KBS de Vijfster) is de Wonderwind gevestigd in het Multi Functionele Centrum Fascinatio (MFC), aan de Educatusstraat 10. Dankzij de samenwerking met Cultuurschool UitJezelf kunnen alle kinderen uit de wijk die hun talent op het gebied van creatieve vakken, muziekonderwijs en meer, willen ontwikkelen, vanaf de herfstvakantie in verschillende naschoolse cursussen instromen.


Lees verder

CU @ Montessori Tuinstad en Prokino


Sedert januari 2017 is de Cultuurschool UitJezelf @ Schiebroek op de maandag gestart met pianolessen en een popkoor op de locatie van Prokino Ketelbinkie in Schiebroek aan de Berberisweg. Voor het schooljaar 2018/2019 komt als er animo is ook 'Blokfluit, noten en meer'. Kinderen en jongeren uit heet Schiebroek van 7 t/m 18 jaar oud kunnen zich t/m 30 september aanstaande hiervoor inschrijven. Klik op de button voor het complete aanbod en schrijf je zo snel mogelijk in!


Lees verder

Cursusaanbod C.U.


Als samenwerkingspartner van de netwerkorganisatie UitJezelf, kunt u ook van het aanbod C.U. gebruik maken.  Samen met u kijkt UitJezelf welke aanbod gericht op duurzame talentontwikkeling uit het beschikbare aanbod interessant is, om uw leerlingen aan te bieden. Cursussen gaan alleen daadwerkelijk van start als zij voor ten minste twee tot drie achtereenvolgende lesuren bij u op school ingepland kunnen worden. Denk daarbij dus bijvoorbeeld aan het programmeren van een negental trombone- of vioollessen van bijvoorbeeld 15.00 - 18.00 uur, twee groepslessen schaken (van anderhalf uur) eveneens van 15.00 - 18.00 uur, of één groepsles Zangkoor, gevolgd door bijvoorbeeld vier duolessen zang van ieder een half uur.


Lees verder