Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Muziek Impuls, laatste subsidieronde start 1 oktober 2017


Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven kunnen subsidie aanvragen…


Lees verder